P048 – Foster och nyfödd som påverkats av annan specificerad skadlig inverkan på modern

ICD-10 kod för Foster och nyfödd som påverkats av annan specificerad skadlig inverkan på modern är P048.

Diagnosen klassificeras under kategorin Foster och nyfödd som påverkats av skadlig inverkan överförd genom placenta eller bröstmjölk (P04), som finns i kapitlet Vissa perinatala tillstånd (P00-P96) (P00-P96).

ICD-10 klassifikation för Foster och nyfödd som påverkats av annan specificerad skadlig inverkan på modern:

ICD-kod P048
Diagnos Foster och nyfödd som påverkats av annan specificerad skadlig inverkan på modern
Kategori P04, Foster och nyfödd som påverkats av skadlig inverkan överförd genom placenta eller bröstmjölk
Sektion P00-P96, Vissa perinatala tillstånd (P00-P96)