P052 – Undernäring hos foster utan uppgift om för låg vikt eller för kort kroppslängd i förhållande till graviditetstiden

ICD-10 kod för Undernäring hos foster utan uppgift om för låg vikt eller för kort kroppslängd i förhållande till graviditetstiden är P052.

Diagnosen klassificeras under kategorin Tillväxthämning under fosterlivet och undernäring hos fostret (P05), som finns i kapitlet Vissa perinatala tillstånd (P00-P96) (P00-P96).

ICD-10 klassifikation för Undernäring hos foster utan uppgift om för låg vikt eller för kort kroppslängd i förhållande till graviditetstiden:

ICD-kod P052
Diagnos Undernäring hos foster utan uppgift om för låg vikt eller för kort kroppslängd i förhållande till graviditetstiden
Kategori P05, Tillväxthämning under fosterlivet och undernäring hos fostret
Sektion P00-P96, Vissa perinatala tillstånd (P00-P96)