P059 – Ospecificerad retarderad fostertillväxt

ICD-10 kod för Ospecificerad retarderad fostertillväxt är P059.

Diagnosen klassificeras under kategorin Tillväxthämning under fosterlivet och undernäring hos fostret (P05), som finns i kapitlet Vissa perinatala tillstånd (P00-P96) (P00-P96).

ICD-10 klassifikation för Ospecificerad retarderad fostertillväxt:

ICD-kod P059
Diagnos Ospecificerad retarderad fostertillväxt
Kategori P05, Tillväxthämning under fosterlivet och undernäring hos fostret
Sektion P00-P96, Vissa perinatala tillstånd (P00-P96)