P070B – Extremt låg födelsevikt, 500-749 g

ICD-10 kod för Extremt låg födelsevikt, 500-749 g är P070B.

Diagnosen klassificeras under kategorin Rubbningar i samband med underburenhet och låg födelsevikt som ej klassificeras på annan plats (P07), som finns i kapitlet Vissa perinatala tillstånd (P00-P96) (P00-P96).

ICD-10 klassifikation för Extremt låg födelsevikt, 500-749 g:

ICD-kod P070B
Diagnos Extremt låg födelsevikt, 500-749 g
Kategori P07, Rubbningar i samband med underburenhet och låg födelsevikt som ej klassificeras på annan plats
Sektion P00-P96, Vissa perinatala tillstånd (P00-P96)