P071X – Annan låg födelsevikt, 1000-2499 g, exakt vikt ej angiven

ICD-10 kod för Annan låg födelsevikt, 1000-2499 g, exakt vikt ej angiven är P071X.

Diagnosen klassificeras under kategorin Rubbningar i samband med underburenhet och låg födelsevikt som ej klassificeras på annan plats (P07), som finns i kapitlet Vissa perinatala tillstånd (P00-P96) (P00-P96).

ICD-10 klassifikation för Annan låg födelsevikt, 1000-2499 g, exakt vikt ej angiven:

ICD-kod P071X
Diagnos Annan låg födelsevikt, 1000-2499 g, exakt vikt ej angiven
Kategori P07, Rubbningar i samband med underburenhet och låg födelsevikt som ej klassificeras på annan plats
Sektion P00-P96, Vissa perinatala tillstånd (P00-P96)