P072 – Höggradigt underburet barn

ICD-10 kod för Höggradigt underburet barn är P072.

Diagnosen klassificeras under kategorin Rubbningar i samband med underburenhet och låg födelsevikt som ej klassificeras på annan plats (P07), som finns i kapitlet Vissa perinatala tillstånd (P00-P96) (P00-P96).

ICD-10 klassifikation för Höggradigt underburet barn:

ICD-kod P072
Diagnos Höggradigt underburet barn
Kategori P07, Rubbningar i samband med underburenhet och låg födelsevikt som ej klassificeras på annan plats
Sektion P00-P96, Vissa perinatala tillstånd (P00-P96)