P080 – Ovanligt stort barn

ICD-10 kod för Ovanligt stort barn är P080.

Diagnosen klassificeras under kategorin Rubbningar i samband med överburenhet och hög födelsevikt (P08), som finns i kapitlet Vissa perinatala tillstånd (P00-P96) (P00-P96).

ICD-10 klassifikation för Ovanligt stort barn:

ICD-kod P080
Diagnos Ovanligt stort barn
Kategori P08, Rubbningar i samband med överburenhet och hög födelsevikt
Sektion P00-P96, Vissa perinatala tillstånd (P00-P96)