P082 – Överburet barn, ej för tungt i förhållande till graviditetstiden

ICD-10 kod för Överburet barn, ej för tungt i förhållande till graviditetstiden är P082.

Diagnosen klassificeras under kategorin Rubbningar i samband med överburenhet och hög födelsevikt (P08), som finns i kapitlet Vissa perinatala tillstånd (P00-P96) (P00-P96).

ICD-10 klassifikation för Överburet barn, ej för tungt i förhållande till graviditetstiden:

ICD-kod P082
Diagnos Överburet barn, ej för tungt i förhållande till graviditetstiden
Kategori P08, Rubbningar i samband med överburenhet och hög födelsevikt
Sektion P00-P96, Vissa perinatala tillstånd (P00-P96)