P103 – Subaraknoidalblödning orsakad av förlossningsskada

ICD-10 kod för Subaraknoidalblödning orsakad av förlossningsskada är P103.

Diagnosen klassificeras under kategorin Intrakraniell skada och blödning orsakad av förlossningsskada (P10), som finns i kapitlet Vissa perinatala tillstånd (P00-P96) (P00-P96).

ICD-10 klassifikation för Subaraknoidalblödning orsakad av förlossningsskada:

ICD-kod P103
Diagnos Subaraknoidalblödning orsakad av förlossningsskada
Kategori P10, Intrakraniell skada och blödning orsakad av förlossningsskada
Sektion P00-P96, Vissa perinatala tillstånd (P00-P96)