P108 – Andra specificerade intrakraniella skador och blödningar orsakade av förlossningsskada

ICD-10 kod för Andra specificerade intrakraniella skador och blödningar orsakade av förlossningsskada är P108.

Diagnosen klassificeras under kategorin Intrakraniell skada och blödning orsakad av förlossningsskada (P10), som finns i kapitlet Vissa perinatala tillstånd (P00-P96) (P00-P96).

ICD-10 klassifikation för Andra specificerade intrakraniella skador och blödningar orsakade av förlossningsskada:

ICD-kod P108
Diagnos Andra specificerade intrakraniella skador och blödningar orsakade av förlossningsskada
Kategori P10, Intrakraniell skada och blödning orsakad av förlossningsskada
Sektion P00-P96, Vissa perinatala tillstånd (P00-P96)