P110 – Cerebralt ödem orsakat av förlossningsskada

ICD-10 kod för Cerebralt ödem orsakat av förlossningsskada är P110.

Diagnosen klassificeras under kategorin Andra förlossningsskador i centrala nervsystemet (P11), som finns i kapitlet Vissa perinatala tillstånd (P00-P96) (P00-P96).

ICD-10 klassifikation för Cerebralt ödem orsakat av förlossningsskada:

ICD-kod P110
Diagnos Cerebralt ödem orsakat av förlossningsskada
Kategori P11, Andra förlossningsskador i centrala nervsystemet
Sektion P00-P96, Vissa perinatala tillstånd (P00-P96)