P114 – Förlossningsskada på andra specificerade kranialnerver

ICD-10 kod för Förlossningsskada på andra specificerade kranialnerver är P114.

Diagnosen klassificeras under kategorin Andra förlossningsskador i centrala nervsystemet (P11), som finns i kapitlet Vissa perinatala tillstånd (P00-P96) (P00-P96).

ICD-10 klassifikation för Förlossningsskada på andra specificerade kranialnerver:

ICD-kod P114
Diagnos Förlossningsskada på andra specificerade kranialnerver
Kategori P11, Andra förlossningsskador i centrala nervsystemet
Sektion P00-P96, Vissa perinatala tillstånd (P00-P96)