P119 – Förlossningsskada i centrala nervsystemet, ospecificerad

ICD-10 kod för Förlossningsskada i centrala nervsystemet, ospecificerad är P119.

Diagnosen klassificeras under kategorin Andra förlossningsskador i centrala nervsystemet (P11), som finns i kapitlet Vissa perinatala tillstånd (P00-P96) (P00-P96).

ICD-10 klassifikation för Förlossningsskada i centrala nervsystemet, ospecificerad:

ICD-kod P119
Diagnos Förlossningsskada i centrala nervsystemet, ospecificerad
Kategori P11, Andra förlossningsskador i centrala nervsystemet
Sektion P00-P96, Vissa perinatala tillstånd (P00-P96)