P122 – Epikraniell subaponeurotisk blödning orsakad av förlossningsskada

ICD-10 kod för Epikraniell subaponeurotisk blödning orsakad av förlossningsskada är P122.

Diagnosen klassificeras under kategorin Förlossningsskada på huvudet (P12), som finns i kapitlet Vissa perinatala tillstånd (P00-P96) (P00-P96).

ICD-10 klassifikation för Epikraniell subaponeurotisk blödning orsakad av förlossningsskada:

ICD-kod P122
Diagnos Epikraniell subaponeurotisk blödning orsakad av förlossningsskada
Kategori P12, Förlossningsskada på huvudet
Sektion P00-P96, Vissa perinatala tillstånd (P00-P96)