P138 – Förlossningsskador på andra specificerade delar av skelettet

ICD-10 kod för Förlossningsskador på andra specificerade delar av skelettet är P138.

Diagnosen klassificeras under kategorin Förlossningsskada på skelettet (P13), som finns i kapitlet Vissa perinatala tillstånd (P00-P96) (P00-P96).

ICD-10 klassifikation för Förlossningsskador på andra specificerade delar av skelettet:

ICD-kod P138
Diagnos Förlossningsskador på andra specificerade delar av skelettet
Kategori P13, Förlossningsskada på skelettet
Sektion P00-P96, Vissa perinatala tillstånd (P00-P96)