P141 – Klumpkes pares orsakad av förlossningsskada

ICD-10 kod för Klumpkes pares orsakad av förlossningsskada är P141.

Diagnosen klassificeras under kategorin Förlossningsskada i perifera nervsystemet (P14), som finns i kapitlet Vissa perinatala tillstånd (P00-P96) (P00-P96).

ICD-10 klassifikation för Klumpkes pares orsakad av förlossningsskada:

ICD-kod P141
Diagnos Klumpkes pares orsakad av förlossningsskada
Kategori P14, Förlossningsskada i perifera nervsystemet
Sektion P00-P96, Vissa perinatala tillstånd (P00-P96)