P142 – Frenikuspares orsakad av förlossningsskada

ICD-10 kod för Frenikuspares orsakad av förlossningsskada är P142.

Diagnosen klassificeras under kategorin Förlossningsskada i perifera nervsystemet (P14), som finns i kapitlet Vissa perinatala tillstånd (P00-P96) (P00-P96).

ICD-10 klassifikation för Frenikuspares orsakad av förlossningsskada:

ICD-kod P142
Diagnos Frenikuspares orsakad av förlossningsskada
Kategori P14, Förlossningsskada i perifera nervsystemet
Sektion P00-P96, Vissa perinatala tillstånd (P00-P96)