P143 – Andra förlossningsskador på brakialplexus

ICD-10 kod för Andra förlossningsskador på brakialplexus är P143.

Diagnosen klassificeras under kategorin Förlossningsskada i perifera nervsystemet (P14), som finns i kapitlet Vissa perinatala tillstånd (P00-P96) (P00-P96).

ICD-10 klassifikation för Andra förlossningsskador på brakialplexus:

ICD-kod P143
Diagnos Andra förlossningsskador på brakialplexus
Kategori P14, Förlossningsskada i perifera nervsystemet
Sektion P00-P96, Vissa perinatala tillstånd (P00-P96)