P148 – Förlossningsskador i andra specificerade delar av perifera nervsystemet

ICD-10 kod för Förlossningsskador i andra specificerade delar av perifera nervsystemet är P148.

Diagnosen klassificeras under kategorin Förlossningsskada i perifera nervsystemet (P14), som finns i kapitlet Vissa perinatala tillstånd (P00-P96) (P00-P96).

ICD-10 klassifikation för Förlossningsskador i andra specificerade delar av perifera nervsystemet:

ICD-kod P148
Diagnos Förlossningsskador i andra specificerade delar av perifera nervsystemet
Kategori P14, Förlossningsskada i perifera nervsystemet
Sektion P00-P96, Vissa perinatala tillstånd (P00-P96)