P149 – Förlossningsskada i perifera nervsystemet, ospecificerad

ICD-10 kod för Förlossningsskada i perifera nervsystemet, ospecificerad är P149.

Diagnosen klassificeras under kategorin Förlossningsskada i perifera nervsystemet (P14), som finns i kapitlet Vissa perinatala tillstånd (P00-P96) (P00-P96).

ICD-10 klassifikation för Förlossningsskada i perifera nervsystemet, ospecificerad:

ICD-kod P149
Diagnos Förlossningsskada i perifera nervsystemet, ospecificerad
Kategori P14, Förlossningsskada i perifera nervsystemet
Sektion P00-P96, Vissa perinatala tillstånd (P00-P96)