P152 – Förlossningsskada på sternokleidomastoideusmuskeln

ICD-10 kod för Förlossningsskada på sternokleidomastoideusmuskeln är P152.

Diagnosen klassificeras under kategorin Andra förlossningsskador (P15), som finns i kapitlet Vissa perinatala tillstånd (P00-P96) (P00-P96).

ICD-10 klassifikation för Förlossningsskada på sternokleidomastoideusmuskeln:

ICD-kod P152
Diagnos Förlossningsskada på sternokleidomastoideusmuskeln
Kategori P15, Andra förlossningsskador
Sektion P00-P96, Vissa perinatala tillstånd (P00-P96)