P200 – Intrauterin hypoxi först observerad före värkarbetets början

ICD-10 kod för Intrauterin hypoxi först observerad före värkarbetets början är P200.

Diagnosen klassificeras under kategorin Intrauterin hypoxi (syrebrist före förlossningen) (P20), som finns i kapitlet Vissa perinatala tillstånd (P00-P96) (P00-P96).

ICD-10 klassifikation för Intrauterin hypoxi först observerad före värkarbetets början:

ICD-kod P200
Diagnos Intrauterin hypoxi först observerad före värkarbetets början
Kategori P20, Intrauterin hypoxi (syrebrist före förlossningen)
Sektion P00-P96, Vissa perinatala tillstånd (P00-P96)