P228 – Annan specificerad respiratorisk distress hos nyfödd

ICD-10 kod för Annan specificerad respiratorisk distress hos nyfödd är P228.

Diagnosen klassificeras under kategorin Respiratorisk distress (andningssvårigheter) hos nyfödd (P22), som finns i kapitlet Vissa perinatala tillstånd (P00-P96) (P00-P96).

ICD-10 klassifikation för Annan specificerad respiratorisk distress hos nyfödd:

ICD-kod P228
Diagnos Annan specificerad respiratorisk distress hos nyfödd
Kategori P22, Respiratorisk distress (andningssvårigheter) hos nyfödd
Sektion P00-P96, Vissa perinatala tillstånd (P00-P96)