P230 – Medfödd pneumoni orsakad av virus

ICD-10 kod för Medfödd pneumoni orsakad av virus är P230.

Diagnosen klassificeras under kategorin Medfödd pneumoni (lunginflammation) (P23), som finns i kapitlet Vissa perinatala tillstånd (P00-P96) (P00-P96).

ICD-10 klassifikation för Medfödd pneumoni orsakad av virus:

ICD-kod P230
Diagnos Medfödd pneumoni orsakad av virus
Kategori P23, Medfödd pneumoni (lunginflammation)
Sektion P00-P96, Vissa perinatala tillstånd (P00-P96)