P236 – Medfödd pneumoni orsakad av andra specificerade bakterier

ICD-10 kod för Medfödd pneumoni orsakad av andra specificerade bakterier är P236.

Diagnosen klassificeras under kategorin Medfödd pneumoni (lunginflammation) (P23), som finns i kapitlet Vissa perinatala tillstånd (P00-P96) (P00-P96).

ICD-10 klassifikation för Medfödd pneumoni orsakad av andra specificerade bakterier:

ICD-kod P236
Diagnos Medfödd pneumoni orsakad av andra specificerade bakterier
Kategori P23, Medfödd pneumoni (lunginflammation)
Sektion P00-P96, Vissa perinatala tillstånd (P00-P96)