P239 – Medfödd pneumoni, ospecificerad

ICD-10 kod för Medfödd pneumoni, ospecificerad är P239.

Diagnosen klassificeras under kategorin Medfödd pneumoni (lunginflammation) (P23), som finns i kapitlet Vissa perinatala tillstånd (P00-P96) (P00-P96).

ICD-10 klassifikation för Medfödd pneumoni, ospecificerad:

ICD-kod P239
Diagnos Medfödd pneumoni, ospecificerad
Kategori P23, Medfödd pneumoni (lunginflammation)
Sektion P00-P96, Vissa perinatala tillstånd (P00-P96)