P241 – Aspiration av fostervatten och slem hos nyfödd

ICD-10 kod för Aspiration av fostervatten och slem hos nyfödd är P241.

Diagnosen klassificeras under kategorin Aspirationssyndrom i nyföddhetsperioden (P24), som finns i kapitlet Vissa perinatala tillstånd (P00-P96) (P00-P96).

ICD-10 klassifikation för Aspiration av fostervatten och slem hos nyfödd:

ICD-kod P241
Diagnos Aspiration av fostervatten och slem hos nyfödd
Kategori P24, Aspirationssyndrom i nyföddhetsperioden
Sektion P00-P96, Vissa perinatala tillstånd (P00-P96)