P248 – Andra specificerade aspirationssyndrom hos nyfödd

ICD-10 kod för Andra specificerade aspirationssyndrom hos nyfödd är P248.

Diagnosen klassificeras under kategorin Aspirationssyndrom i nyföddhetsperioden (P24), som finns i kapitlet Vissa perinatala tillstånd (P00-P96) (P00-P96).

ICD-10 klassifikation för Andra specificerade aspirationssyndrom hos nyfödd:

ICD-kod P248
Diagnos Andra specificerade aspirationssyndrom hos nyfödd
Kategori P24, Aspirationssyndrom i nyföddhetsperioden
Sektion P00-P96, Vissa perinatala tillstånd (P00-P96)