P249 – Aspirationssyndrom hos nyfödd, ospecificerat

ICD-10 kod för Aspirationssyndrom hos nyfödd, ospecificerat är P249.

Diagnosen klassificeras under kategorin Aspirationssyndrom i nyföddhetsperioden (P24), som finns i kapitlet Vissa perinatala tillstånd (P00-P96) (P00-P96).

ICD-10 klassifikation för Aspirationssyndrom hos nyfödd, ospecificerat:

ICD-kod P249
Diagnos Aspirationssyndrom hos nyfödd, ospecificerat
Kategori P24, Aspirationssyndrom i nyföddhetsperioden
Sektion P00-P96, Vissa perinatala tillstånd (P00-P96)