P281 – Annan och ospecificerad atelektas hos nyfödd

ICD-10 kod för Annan och ospecificerad atelektas hos nyfödd är P281.

Diagnosen klassificeras under kategorin Andra andningsrubbningar under den perinatala perioden (P28), som finns i kapitlet Vissa perinatala tillstånd (P00-P96) (P00-P96).

ICD-10 klassifikation för Annan och ospecificerad atelektas hos nyfödd:

ICD-kod P281
Diagnos Annan och ospecificerad atelektas hos nyfödd
Kategori P28, Andra andningsrubbningar under den perinatala perioden
Sektion P00-P96, Vissa perinatala tillstånd (P00-P96)