P285 – Frånvaro av andning hos nyfödd

ICD-10 kod för Frånvaro av andning hos nyfödd är P285.

Diagnosen klassificeras under kategorin Andra andningsrubbningar under den perinatala perioden (P28), som finns i kapitlet Vissa perinatala tillstånd (P00-P96) (P00-P96).

ICD-10 klassifikation för Frånvaro av andning hos nyfödd:

ICD-kod P285
Diagnos Frånvaro av andning hos nyfödd
Kategori P28, Andra andningsrubbningar under den perinatala perioden
Sektion P00-P96, Vissa perinatala tillstånd (P00-P96)