P289 – Sjukdomstillstånd i andningsorganen hos nyfödd, ospecificerat

ICD-10 kod för Sjukdomstillstånd i andningsorganen hos nyfödd, ospecificerat är P289.

Diagnosen klassificeras under kategorin Andra andningsrubbningar under den perinatala perioden (P28), som finns i kapitlet Vissa perinatala tillstånd (P00-P96) (P00-P96).

ICD-10 klassifikation för Sjukdomstillstånd i andningsorganen hos nyfödd, ospecificerat:

ICD-kod P289
Diagnos Sjukdomstillstånd i andningsorganen hos nyfödd, ospecificerat
Kategori P28, Andra andningsrubbningar under den perinatala perioden
Sektion P00-P96, Vissa perinatala tillstånd (P00-P96)