P351 – Medfödd cytomegalvirusinfektion

ICD-10 kod för Medfödd cytomegalvirusinfektion är P351.

Diagnosen klassificeras under kategorin Medfödda virussjukdomar (P35), som finns i kapitlet Vissa perinatala tillstånd (P00-P96) (P00-P96).

ICD-10 klassifikation för Medfödd cytomegalvirusinfektion:

ICD-kod P351
Diagnos Medfödd cytomegalvirusinfektion
Kategori P35, Medfödda virussjukdomar
Sektion P00-P96, Vissa perinatala tillstånd (P00-P96)