P352 – Medfödd infektion med herpes simplex-virus

ICD-10 kod för Medfödd infektion med herpes simplex-virus är P352.

Diagnosen klassificeras under kategorin Medfödda virussjukdomar (P35), som finns i kapitlet Vissa perinatala tillstånd (P00-P96) (P00-P96).

ICD-10 klassifikation för Medfödd infektion med herpes simplex-virus:

ICD-kod P352
Diagnos Medfödd infektion med herpes simplex-virus
Kategori P35, Medfödda virussjukdomar
Sektion P00-P96, Vissa perinatala tillstånd (P00-P96)