P353 – Medfödd virushepatit

ICD-10 kod för Medfödd virushepatit är P353.

Diagnosen klassificeras under kategorin Medfödda virussjukdomar (P35), som finns i kapitlet Vissa perinatala tillstånd (P00-P96) (P00-P96).

ICD-10 klassifikation för Medfödd virushepatit:

ICD-kod P353
Diagnos Medfödd virushepatit
Kategori P35, Medfödda virussjukdomar
Sektion P00-P96, Vissa perinatala tillstånd (P00-P96)