P354 – Medfödd zikavirussjukdom

ICD-10 kod för Medfödd zikavirussjukdom är P354.

Diagnosen klassificeras under kategorin Medfödda virussjukdomar (P35), som finns i kapitlet Vissa perinatala tillstånd (P00-P96) (P00-P96).

ICD-10 klassifikation för Medfödd zikavirussjukdom:

ICD-kod P354
Diagnos Medfödd zikavirussjukdom
Kategori P35, Medfödda virussjukdomar
Sektion P00-P96, Vissa perinatala tillstånd (P00-P96)