P359 – Medfödd virussjukdom, ospecificerad

ICD-10 kod för Medfödd virussjukdom, ospecificerad är P359.

Diagnosen klassificeras under kategorin Medfödda virussjukdomar (P35), som finns i kapitlet Vissa perinatala tillstånd (P00-P96) (P00-P96).

ICD-10 klassifikation för Medfödd virussjukdom, ospecificerad:

ICD-kod P359
Diagnos Medfödd virussjukdom, ospecificerad
Kategori P35, Medfödda virussjukdomar
Sektion P00-P96, Vissa perinatala tillstånd (P00-P96)