P374 – Annan medfödd malaria

ICD-10 kod för Annan medfödd malaria är P374.

Diagnosen klassificeras under kategorin Andra medfödda infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (P37), som finns i kapitlet Vissa perinatala tillstånd (P00-P96) (P00-P96).

ICD-10 klassifikation för Annan medfödd malaria:

ICD-kod P374
Diagnos Annan medfödd malaria
Kategori P37, Andra medfödda infektionssjukdomar och parasitsjukdomar
Sektion P00-P96, Vissa perinatala tillstånd (P00-P96)