P378 – Andra specificerade medfödda infektionssjukdomar och parasitsjukdomar

ICD-10 kod för Andra specificerade medfödda infektionssjukdomar och parasitsjukdomar är P378.

Diagnosen klassificeras under kategorin Andra medfödda infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (P37), som finns i kapitlet Vissa perinatala tillstånd (P00-P96) (P00-P96).

ICD-10 klassifikation för Andra specificerade medfödda infektionssjukdomar och parasitsjukdomar:

ICD-kod P378
Diagnos Andra specificerade medfödda infektionssjukdomar och parasitsjukdomar
Kategori P37, Andra medfödda infektionssjukdomar och parasitsjukdomar
Sektion P00-P96, Vissa perinatala tillstånd (P00-P96)