P379 – Medfödd infektionssjukdom och parasitsjukdom, ospecificerad

ICD-10 kod för Medfödd infektionssjukdom och parasitsjukdom, ospecificerad är P379.

Diagnosen klassificeras under kategorin Andra medfödda infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (P37), som finns i kapitlet Vissa perinatala tillstånd (P00-P96) (P00-P96).

ICD-10 klassifikation för Medfödd infektionssjukdom och parasitsjukdom, ospecificerad:

ICD-kod P379
Diagnos Medfödd infektionssjukdom och parasitsjukdom, ospecificerad
Kategori P37, Andra medfödda infektionssjukdomar och parasitsjukdomar
Sektion P00-P96, Vissa perinatala tillstånd (P00-P96)