P389 – Navelinfektion hos nyfödd med eller utan lätt blödning

ICD-10 kod för Navelinfektion hos nyfödd med eller utan lätt blödning är P389.

Diagnosen klassificeras under kategorin Navelinfektion hos nyfödd med eller utan lätt blödning (P38), som finns i kapitlet Vissa perinatala tillstånd (P00-P96) (P00-P96).

ICD-10 klassifikation för Navelinfektion hos nyfödd med eller utan lätt blödning:

ICD-kod P389
Diagnos Navelinfektion hos nyfödd med eller utan lätt blödning
Kategori P38, Navelinfektion hos nyfödd med eller utan lätt blödning
Sektion P00-P96, Vissa perinatala tillstånd (P00-P96)