P523 – Ospecificerad intraventrikulär, icke-traumatisk blödning hos foster och nyfödd

ICD-10 kod för Ospecificerad intraventrikulär, icke-traumatisk blödning hos foster och nyfödd är P523.

Diagnosen klassificeras under kategorin Intrakraniell, icke-traumatisk blödning hos foster och nyfödd (P52), som finns i kapitlet Vissa perinatala tillstånd (P00-P96) (P00-P96).

ICD-10 klassifikation för Ospecificerad intraventrikulär, icke-traumatisk blödning hos foster och nyfödd:

ICD-kod P523
Diagnos Ospecificerad intraventrikulär, icke-traumatisk blödning hos foster och nyfödd
Kategori P52, Intrakraniell, icke-traumatisk blödning hos foster och nyfödd
Sektion P00-P96, Vissa perinatala tillstånd (P00-P96)