P526 – Icke-traumatisk blödning i lillhjärna och i bakre fossa hos foster och nyfödd

ICD-10 kod för Icke-traumatisk blödning i lillhjärna och i bakre fossa hos foster och nyfödd är P526.

Diagnosen klassificeras under kategorin Intrakraniell, icke-traumatisk blödning hos foster och nyfödd (P52), som finns i kapitlet Vissa perinatala tillstånd (P00-P96) (P00-P96).

ICD-10 klassifikation för Icke-traumatisk blödning i lillhjärna och i bakre fossa hos foster och nyfödd:

ICD-kod P526
Diagnos Icke-traumatisk blödning i lillhjärna och i bakre fossa hos foster och nyfödd
Kategori P52, Intrakraniell, icke-traumatisk blödning hos foster och nyfödd
Sektion P00-P96, Vissa perinatala tillstånd (P00-P96)