P529 – Intrakraniell, icke-traumatisk blödning hos foster och nyfödd, ospecificerad

ICD-10 kod för Intrakraniell, icke-traumatisk blödning hos foster och nyfödd, ospecificerad är P529.

Diagnosen klassificeras under kategorin Intrakraniell, icke-traumatisk blödning hos foster och nyfödd (P52), som finns i kapitlet Vissa perinatala tillstånd (P00-P96) (P00-P96).

ICD-10 klassifikation för Intrakraniell, icke-traumatisk blödning hos foster och nyfödd, ospecificerad:

ICD-kod P529
Diagnos Intrakraniell, icke-traumatisk blödning hos foster och nyfödd, ospecificerad
Kategori P52, Intrakraniell, icke-traumatisk blödning hos foster och nyfödd
Sektion P00-P96, Vissa perinatala tillstånd (P00-P96)