P559 – Ospecificerad hemolytisk sjukdom hos foster och nyfödd

ICD-10 kod för Ospecificerad hemolytisk sjukdom hos foster och nyfödd är P559.

Diagnosen klassificeras under kategorin Hemolytisk sjukdom (blodkroppssönderfall) hos foster och nyfödd (P55), som finns i kapitlet Vissa perinatala tillstånd (P00-P96) (P00-P96).

ICD-10 klassifikation för Ospecificerad hemolytisk sjukdom hos foster och nyfödd:

ICD-kod P559
Diagnos Ospecificerad hemolytisk sjukdom hos foster och nyfödd
Kategori P55, Hemolytisk sjukdom (blodkroppssönderfall) hos foster och nyfödd
Sektion P00-P96, Vissa perinatala tillstånd (P00-P96)