P560 – Hydrops fetalis orsakad av isoimmunisering

ICD-10 kod för Hydrops fetalis orsakad av isoimmunisering är P560.

Diagnosen klassificeras under kategorin Hydrops fetalis (vattensvullnad hos foster) orsakad av hemolytisk sjukdom (blodkroppssönderfall) (P56), som finns i kapitlet Vissa perinatala tillstånd (P00-P96) (P00-P96).

ICD-10 klassifikation för Hydrops fetalis orsakad av isoimmunisering:

ICD-kod P560
Diagnos Hydrops fetalis orsakad av isoimmunisering
Kategori P56, Hydrops fetalis (vattensvullnad hos foster) orsakad av hemolytisk sjukdom (blodkroppssönderfall)
Sektion P00-P96, Vissa perinatala tillstånd (P00-P96)