P569 – Hydrops fetalis orsakad av annan och ospecificerad hemolytisk sjukdom

ICD-10 kod för Hydrops fetalis orsakad av annan och ospecificerad hemolytisk sjukdom är P569.

Diagnosen klassificeras under kategorin Hydrops fetalis (vattensvullnad hos foster) orsakad av hemolytisk sjukdom (blodkroppssönderfall) (P56), som finns i kapitlet Vissa perinatala tillstånd (P00-P96) (P00-P96).

ICD-10 klassifikation för Hydrops fetalis orsakad av annan och ospecificerad hemolytisk sjukdom:

ICD-kod P569
Diagnos Hydrops fetalis orsakad av annan och ospecificerad hemolytisk sjukdom
Kategori P56, Hydrops fetalis (vattensvullnad hos foster) orsakad av hemolytisk sjukdom (blodkroppssönderfall)
Sektion P00-P96, Vissa perinatala tillstånd (P00-P96)