P580 – Gulsot hos nyfödd orsakad av kontusion

ICD-10 kod för Gulsot hos nyfödd orsakad av kontusion är P580.

Diagnosen klassificeras under kategorin Gulsot hos nyfödd orsakad av annan höggradig hemolys (blodkroppssönderfall) (P58), som finns i kapitlet Vissa perinatala tillstånd (P00-P96) (P00-P96).

ICD-10 klassifikation för Gulsot hos nyfödd orsakad av kontusion:

ICD-kod P580
Diagnos Gulsot hos nyfödd orsakad av kontusion
Kategori P58, Gulsot hos nyfödd orsakad av annan höggradig hemolys (blodkroppssönderfall)
Sektion P00-P96, Vissa perinatala tillstånd (P00-P96)