P581 – Gulsot hos nyfödd orsakad av blödning

ICD-10 kod för Gulsot hos nyfödd orsakad av blödning är P581.

Diagnosen klassificeras under kategorin Gulsot hos nyfödd orsakad av annan höggradig hemolys (blodkroppssönderfall) (P58), som finns i kapitlet Vissa perinatala tillstånd (P00-P96) (P00-P96).

ICD-10 klassifikation för Gulsot hos nyfödd orsakad av blödning:

ICD-kod P581
Diagnos Gulsot hos nyfödd orsakad av blödning
Kategori P58, Gulsot hos nyfödd orsakad av annan höggradig hemolys (blodkroppssönderfall)
Sektion P00-P96, Vissa perinatala tillstånd (P00-P96)