P583 – Gulsot hos nyfödd orsakad av polycytemi

ICD-10 kod för Gulsot hos nyfödd orsakad av polycytemi är P583.

Diagnosen klassificeras under kategorin Gulsot hos nyfödd orsakad av annan höggradig hemolys (blodkroppssönderfall) (P58), som finns i kapitlet Vissa perinatala tillstånd (P00-P96) (P00-P96).

ICD-10 klassifikation för Gulsot hos nyfödd orsakad av polycytemi:

ICD-kod P583
Diagnos Gulsot hos nyfödd orsakad av polycytemi
Kategori P58, Gulsot hos nyfödd orsakad av annan höggradig hemolys (blodkroppssönderfall)
Sektion P00-P96, Vissa perinatala tillstånd (P00-P96)